SERVISS

SIA "Abcom Latvia" piedāvā kopēšanas un drukas iekārtu XEROX apkalpošanu:
  • regulārā apkope (jāveic pēc noteikta izdruku skaita (vidēji 30 000) un norit pēc ražotāja noteikta plāna),
  • mezglu regulēšana,
  • resursu detaļu maiņa,
  • dažādi profilakses darbi.
SIA "Abcom Latvia" piedāvā iekārtu garantiju 12 mēnešu garumā no pārdošanas brīža.
Garantija iekļauj bezmaksas iekārtu remontu, ko veic mūsu serviss, gadījumā, ja defekti ir radušies ražotāja vainas dēļ.
Garantija neattiecas uz programmatūru (gan iekārtā esošo, gan  papildus uzstādīto).
 
Tiesības uz garantijas remontu tiek zaudētas gadījumā, ja tiek konstatēts remonts vai remonta mēģinājumi, ko veikušas personas/organizācijas, kuras nav autorizētas kompānijā XEROX.
Garantija nesedz iespējamos peļņas zaudējumus, datu zaudējumus un citus tiešos vai netiešos zaudējumus, kas ir saistīti ar iekārtas tehniskiem bojājumiem vai traucējumiem darbībā.
 
Visas garantijas laikā mainītās detaļas ir SIA "Abcom Latvia" īpašums un pēc to nomaiņas jāatgriež SIA "Abcom Latvia" īpašumā.
Garantija nesedz sekojošos darbus:
  • regulārā tīrīšana,
  • mezglu regulēšana,
  • profilakses darbi,
  • resursu detaļu maiņa,
  • instrukcijā aprakstītie darbi, ko veic lietotājs (piemēram, izejmateriālu nomaiņa, iestrēguša papīra izņemšana).
 
XEROX Drivers: http://www.support.xerox.com/

SIA "Abcom Latvia", 40103166124 |Zemitāna iela 6, Korpuss A, 1.stāvs, Rīga, LV-1012 |+371 29299869, +371 67381011| info@ablat.lv